Bemutatkozás

MÚLT

A Hidasháti Állami Gazdaság 1952-ben jött létre a Mezőberényi és a Köröstarcsai Állami Gazdaságok egyesülésével. Később a Csárdaszállási és a Vizesfási Állami Gazdaságokat, valamint a Biharugrai Halgazdaságot is ide csatolták. A beolvadt gazdaságok egymástól jelentős távolságra helyezkedtek el, mindegyik saját történeti múlttal és – a környezethez igazodó – különböző tevékenységi körrel bírt, illetve bír napjainkban is. A legfőbb jövedelemtermelő ágazattá az öntözéses növénytermesztés, a vetőmagüzem és a – tejtermelésre szakosodott – tehenészet vált. A mezőgazdasági termelés színvonalának biztosítása érdekében gépjavító műhely épült (1955), ami jelenleg is működik. 1974-76 között került sor az első amerikai gyártmányú John Deere traktorok és New Idea csőtörő gépek vásárlására. Később megépült a vetőmagüzem (1958), a takarmánykeverő üzem (1963), a műtrágya tárház (1969), a laboratórium (1970), a lucernaliszt készítő üzem (1973) és a tehenészeti telep (1974). 1993. január 1-jével az állami gazdaság tartós állami tulajdonú részvénytársasággá alakult. A békési Holstein-fríz tehenészet, a csárdaszállási és bakuczi egység területének egy része – a vetőmagüzem és a gazdaság központja kivételével – értékesítésre került. A társaság jelenlegi szerkezete ekkor alakult ki. 2002. január 31-ével privatizálták a társaságot, fő tulajdonosa a Murato Zrt. lett.

JELEN

A Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. története az államosítások idején, 1949-ben kezdődött – ekkor alapították a mai társaság elődjét Békés és Murony határában, Békési Állami Gazdaság néven.

Tevékenységi körünk ma 3 fő ágazatra koncentrálódik: növénytermesztés, vetőmagüzem és állattenyésztés (ami tejelő szarvasmarha tartást jelent).

A gazdálkodás az utóbbi években nyereséges, 2007 óta a bevétel folyamatosan emelkedik. A cég számára fontos feladat a termelés feltételeinek javítása, hatékonyabbá tétele, ennek érdekében részben saját forrásból, részben pedig hitelből az elmúlt pár évben több nagyobb beruházást hajtottunk végre. 2008-2009-ben az Uniós előírásoknak megfelelően a szarvasmarha telepen képződő trágya elhelyezésére megfelelő tároló épült. 2011-ben az állattenyésztési telepen új irányítási rendszert vezettünk be, lecseréltük a silózó gépet. 2012-ben folytatódott a növénytermesztés gépeinek korszerűsítése: beszerzhettünk 3 kombájnt, egy rakodógépet, egy traktort és egy vetőgépet. 2013-ban egy nagy teljesítményű (210 LE) traktor és egy etető kocsi vásárlását tervezzük.

Egyéb tevékenységeink közül érdemes kiemelni a vadgazdálkodást és az ehhez szorosan kapcsolódó vadászati szolgáltatást, illetve vendéglátást. A vadászterület közepén álló korszerű vadászkastély gondoskodik a belföldi és külföldi vadászok, vendégek, vendégcsoportok megfelelő elhelyezéséről és ellátásáról, de a kastély egyéb rendezvények céljából is igénybe vehető.

A társaság központja Muronyban található, 132 munkatárssal. Az állandó dolgozók mellett szezonban 40-50 főnyi idénymunkást foglalkoztatunk.

A termékek és a szolgáltatások (tej, vendéglátás) minőségét a HACCP rendszer garantálja.

JÖVŐ - hatékonyan, jövedelmezően

A társaság folyamatosan napirenden lévő céljai között szerepel az egyes ágazatok technikai, technológiai korszerűsítése, fejlesztése, a hatékonyság és jövedelmezőség növelése.

Szántóföldi növénytermesztés

A saját, bérelt és integrált területekkel együtt Hidashát több mint 3000 hektáron gazdálkodik. Szántóföldjeinek geológiai és éghajlati adottságai kiválóan alkalmasak a vetőmagtermesztésre. A művelés alá vont területek lineár és csévés öntöző-berendezésekkel öntözhetők.
A területeken

  • vetőmag (hibridkukorica, vetőmagborsó, fűmag, búza),
  • takarmány (silókukorica, lucerna, árpa, rozs, kukorica),
  • ipari növények (szója, olajnapraforgó) termesztése folyik.

 
Fontosabb termesztett növényféleségek:

2013-ra tervezett vetésszerkezet:

Békési és Fehérháti Tehenészeti telep

Az 1970 óta működő telepen kezdetben kötött tartású magyartarka állománnyal folyt a tejtermelés, majd 1973-ban – az országban az elsők között – érkeztek ide Amerikából fekete-tarka Holstein-fríz vemhes üszők. Eleinte keresztezett és tisztavérű állományt különböztettek meg, ma már 100 %-ban tisztavérű a Holstein-fríz állomány. Az 1978-79-es években történő építkezések befejeztével nyerte el a telep a jelenlegi nagyságát, formáját.

A 90-es évek átalakulása, a privatizációs folyamatok itt is változásokat hoztak. A békési tehenészeti telepet 1992-től 1995. december 1-ig az AGRONOVA Kft. üzemeltette, majd 1995 decemberében vette vissza a Hidasháti Rt.

A békési mellett a fehérháti üszőnevelő telepen is elhelyezhető a jelenlegi állatállomány. Pillanatnyilag a szarvasmarha létszám 1180 tehénből (1030 fejős), és közel 1240 növendékből áll. Évente 1000-1100 borjú születik. A bikákat 2 hetes korukban értékesítik, az üszőket megtartják és felnevelik.

Az állatokat kötetlen tartású istállókban helyezték el, minden istállóhoz külön karámrész kapcsolódik. Az istállók mély almosak. A fejős állomány felhajtóút rendszeren keresztül jut el a fejőházig.

A fejőházat 2010-ben átalakították. A teheneket naponta két alkalommal fejik, az ország egyik legmodernebb rendszerű 2 * 24 állásos Afikim fejőházában. A fejőrendszer automata kehelylevevővel, tejmérőkkel ellátott. Az Afikim számítógépes rendszer segítségével egyedileg azonosíthatóak a fejőházban tartózkodó tehenek, amelyek termelési adatait számítógép rögzíti. Tehát egy adott egyedre a termelési adatok – pl.: tejleadási sebesség, tej kg, zsír, fehérje, ketózis, acidózis, ivarzás – visszanézhetők. A rendszer lépésszámlálóval is rendelkezik. Automata kifogókapu segítségével a tehenek egyedileg elkülöníthetők, minden tehén súlyát fejés után egyedileg méri a gép.

Az állatállomány adatait a RISKA Telepirányítási Rendszerben tartják nyilván. Az állomány szaporítása a hazai élvonalba tartozó mesterséges állomások által forgalmazott bikákkal történik. A telep Brucellózis, Leukózis és IBR mentes.

A tehénállomány 2012-es évi standard laktációs termelése 8286 liter / tehén volt. Jelenleg a napi tejtermelés 26-27 ezer liter, amelynek minősítése több éve kizárólag extra. 

A telepen 48 fő dolgozik, ebből 46 fizikai dolgozó.

Muronyi vetőmagüzem

Az 1958-ban épült üzem elsősorban hibridkukorica, aprómagvak és gabonafélék feldolgozásával, illetve vetőmag előállításával foglalkozik. Saját, nem akkreditált laboratóriummal rendelkezik, amely biztosítja a mennyiségi és minőségi átvételt. Iparvágánya lehetővé teszi az ömlesztett termény azonnali vagonba rakását, a belföldi és külföldi vasúti szállítást – mindez a MÁV által elfogadott és hitelesített mérleg segítségével történik.

A korábban műtrágya és növényvédő szerek számára készült tárolókat átalakították, így ezekben most takarmánykukoricát, búzát és napraforgót helyeznek el. Külön raktár áll rendelkezésre a műtrágya és növényvédő szerek számára, ugyanakkor a belföldi és az export készárukat is elkülönített raktárakban tárolják.

A mérlegház a mennyiségi átvétel fő helyszíne, a mérlegelést a 60 tonnás, számítógépes programmal vezérelt hídmérleg segítségével oldják meg. Fontos kritérium, hogy a közúti szállítást végző gépjármű szabványnak megfelelő legyen.

3 kamrás szárítóban folyik a szántóföldekről beérkező vetőmagvak szárítása. Az 1. szárító a vetőmagüzemmel egyszerre épült, míg a 2. szárítót 1978-ban, a 3.-at pedig 1982-ben létesítette az Rt. saját beruházásban, hogy ki tudja szolgálni a növekvő és gyors ütemben fejlődő piac igényeit. A kamrás szárítókban a meleglevegős szárítás hőfoka nem haladja meg a 38(±2)°C-ot, a kíméletes vízelvonás a csírakárosodás elkerülését szolgálja, akárcsak az anyagkímélő berendezések.

A betárolás előfeltétele a mintavétel és a napi mintavételekből összeállított átlagminta azonnali és/vagy szárítás utáni minőségvizsgálata.
A cél a fajtatisztaság, ennek érdekében folyamatos ellenőrzést végeznek, amely már a szántóföldeken kezdődik. A beérkezett nyersanyag többszöri előválogatáson, előtisztításon megy keresztül (idegen anyag és nem fosztott anyag kiválogatása, méret és fajsúly szerinti válogatás), amelynek eredményeként kizárólag tiszta vetőmag kerül csomagolásra és csávázásra.

A csávázást egy korszerű elektronikus mérleggel ellátott csávázógép biztosítja, amely poros csávázásra is alkalmas (repce, napraforgó).
Az előállított tiszta és csávázott vagy nem csávázott, csomagolt vetőmag kiszállításra, belföldi értékesítésre vagy raktárakba kerül.
A kiszerelés a megrendelő igénye szerint JUMBO zsákokba vagy kiszsákokba történik. A kiszállítás során a zsákokat igény és előírás szerint felcímkézik, raklapokra helyezik és zsugorfóliával körbetekerik. A takarmány célú termények szárítása elkülönítve, a folyamatos üzemű, magasabb hőfokkal szárító Bábolna szárítóban folyik, így többek között a takarmánykukoricáé, a gabonaféléké és az olajos magvaké.

  • +36 66 427 288
  • Murony II. ker 8
  • hidashatizrt@talentisagro.hu
2018 © Hidasháti Mezőgazdasági Zrt. / Adatvédelem